Implementatie

Optimaal gebruik start met een vlotte indienststelling en de nodige opleidingen.

We noemen dit de ‘In-Service fase', welke wordt uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers:

  1. Planning van de levering en de indienststelling
  2. De montage en voorbereiding van het bestelde materiaal, in ons labo
  3. De levering en installatie omvatten ook testen en configureren in overeenstemming met uw wensen
  4. Opleiding: de scholingssessies -waaronder: gebruik, configuratie, dagelijks onderhoud en sterilisatie- zullen eveneens in onderling overleg gepland en gegeven worden
  5. De 'Sign-off': na installatie -en eventueel een periode van gebruik- evalueert de 'In-Service Specialist' de installatie met de gebruiker en vraagt de aanvaarding van het materiaal.

Bij grotere installaties zal een Project Manager de planning en coördinatie van de verschillende werken en specialisten op zich nemen.